RealTimeID AS

er et norsk privat holdselskap hvor flere nøkkelpersoner har erfaring med sau og rein, i tillegg til utvikling av komplekse programvareløsninger for flere bransjer.

Selskapet har som mål å ta en ledende posisjon innen presisjonshusdyrhold innen ekstensivt landbruk for å fremme effektiv og bærekraftig dyrevelferd og mattrygghet i verden.

RealTimeID ble startet av en reineier, en sauebonde og teknologigründer, basert på muligheter rundt det kommende nye kravet om ID-merking av rein.

 • Ideen

  skulle tilby reineiere et passende øremerke med flere fordeler enn de tradisjonelle visuelle og RFID-merkene.

  Selskapet inngikk pilotkundekontrakter med tre reineiere og mottok oppstartsmidler fra Innovasjon Norge.

 • Langs veien

  ideen modnet til å omfatte flere dyrearter og Innovasjon Norge krevde at selskapet hyret inn patentstyret for å sjekke om produktet hadde «freedom to operate». Innovasjon Norge bidro med finansieringen av patentsøknadene utarbeidet av et anerkjent europeisk IPR-advokatfirma.

 • Vårt ønske

  er å lage et øremerke som gjør at dyrene kan kommunisere viktig informasjon med eieren sin, som identitet, plassering, aktivitet og velferdsinformasjon, gjennom et ultralett øremerke med en levetid på hele livet.

Kontaktskjema